India-Info title

home contact search menu
Follow on
Snippets of Information
Alphabetical listing - S
Saambaya Dakshinamurthy
Sabarimala Ayyappa temple, Pathanamthitta, Kerala
Sacred Texts
Samaya kuravargal nalvar
Sapteshwar Mahadev Mandir
, Gujarat
Sadirattam
Sani Pradosham
Sankatahara Chaturthi
Sanskrit
Sanskrit literature
Sapta Puri or mukthi sthalams
Saptha (7) Vitanka sthalams
Sare Jahan Se Aacha (Patriotic song)
Saundhatti town, Karnataka
 
7 Shiva temples in Mylapore, Chennai
Shantai (Lord Rama's sister)
Shiva (Hindu God)
Shivalli, Karnataka
Shnongpdeng (Meghalaya)
Siddhars
Siddha system of medicine
Sittannavasal
Sohrai and Khovar Art
Sree Jayanthi (Krishna Jayanthi / Janmashtami / Gokulashtami)
Sri Rama-Gita
Sri Devi Gita
Sri Ganesha Gita
Sri Guru Gita
Sri Vaanchiyam
Srivilliputhur Temple
Srivilliputhur Sri Vatapatrasayi Temple Tower
Stambhas (pillars)
Sthala vrukshams (sthala Vriksham) - sacred trees in temples
Stupas